1. Wiesz o czym mówisz – nigdy nie jedź na spotkanie z klientem, który wyraził chęć spotkania w niewiedzy co do jego produktów i technologii ich wytworzenia.  Jeśli w trakcie rozmowy okaże się, że popełniasz kardynalne błędy co do podstawowych aspektów projektu, specyfiki branży czy kanałów dystrybucji, klient nie będzie traktować Ciebie poważnie co, jeśli nie zamknie spotkania w ogóle, to na pewno utrudni Ci uzyskanie odpowiedniej ceny za Twojej usługi.
  2. Wiesz co klientowi nie podoba się na rynku – możesz zaprojektować nawet najlepsze wzornictwo, które uargumentujesz twardymi danymi, badaniami czy trendami, jednak, jeśli klient nie był wcześniej entuzjastą takiego typu rozwiązania, to Ty swoim projektem go do niego nie przekonasz. Dlatego tak ważne jest zapytanie klienta na początku procesu o benchmarki i antybenchmarki.
  3. Wiesz co dalej – masz świadomość tego co musi się wydarzyć z zaproponowanym rozwiązaniem wzorniczym. Konieczne jest jego zweryfikowanie poprzez testy, uwzględnienie wyników tychże testów w projekcie, przeprowadzenie etapu engineeringu ze ścisłym uwzględnieniem uzgodnionych z klientem technologii, tak aby samo wdrożenie było biznesowo uzasadnione, czyli opłacalne. To właśnie często jest najważniejszą kwestią w rozmowie z klientem, który widząc u Ciebie świadomość i wiedzę z zakresu wdrożenia projektu do produkcji, a później na rynek, czuje, że ma w Tobie partnera w biznesie, a nie po prostu designera.

Trzymając się powyższych zasad, nie gwarantujesz sobie rzecz jasna przekonania klienta do podjęcia współpracy z Tobą, ale zdecydowanie zmniejszasz prawdopodobieństwo odrzucenia podczas pierwszej, otwierającej współpracę rozmowy.