Audyt wzorniczy | Strategia wzornicza

Wzornictwo w MŚP

Działanie 1.4 Priorytet 1 „Przedsiębiorczości i innowacje” Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Numer naboru: FEPW.01.04-IP.01-001/23.

W maju br. rusza nabór wniosków w ramach działania 1.4, Priorytetu 1 „Przedsiębiorczość i innowacje” dla Polski Wschodniej (Wzornictwo dla MŚP), w ramach którego można dostać dofinansowanie na projekt nawet do 3 000 000 zł.

Warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie jest załączenie do niego Audytu i Strategii wzorniczej przygotowanej przez profesjonalną firmę projektową.

W poprzednich rozdaniach ww. finansowania (wówczas nazywanego Wzór na konkurencję) eksperci Soul & Mind przeprowadzili i opracowali ponad 50 audytów i strategii wzorniczych. Wiele z tych projektów miało również swoją kontynuację w późniejszej realizacji etapu drugiego działania, tj. realizacji strategii wzorniczej.

Wzornictwo to jeden z kluczowych elementów strategii przedsiębiorstwa. Aby opracować długofalową i efektywną strategię, która w sposób trwały będzie budowała przewagę konkurencyjną na rynku opartą o wzornictwo, należy oprzeć się o audyt wzorniczy.

Audyt wzorniczy

Audyt wzorniczy ma na celu weryfikację i ocenę aktualnej sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo, pod kątem:

– oferty produktowej, wykorzystywanych materiałów i technologii
– zarządzania procesem produkcji
– zarządzania procesami logistycznymi
– badania powstałych produktów i ich prototypów
– struktury organizacyjnej
– procesów komunikacji, strategii marketingowej
– badania potrzeb klientów oraz wskazania na drogi pozyskania nowych klientów w oparciu o trendy rynkowe
– oceny potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania
– oceny wykorzystania wzornictwa w zakresie potencjału rynkowego.


Audyt wzorniczy jest przeprowadzany przez doświadczony multidyscyplinarny zespół ekspertów Soul & Mind.

Strategia wzornicza

W wyniku przeprowadzonego audytu wzorniczego opracowywana zostaje strategia wzornicza, która obejmuje wszystkie niezbędne wytyczne dotyczące nowego wdrożenia produktu lub usługi, osadzone we wnioskach z audytu.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się na ten temat więcej, zadzwoń lub napisz:

Bartłomiej Mikosz tel.: 664 979 169, email: bartek.mikosz@soulandmind.pl

Adam Gorczyński tel.: 539 476 306, email: adam.gorczynski@soulandmind.pl

Audyt GOZ

Inwestycje realizujące cele gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) są jednym z priorytetowych kierunków wsparcia przedsiębiorstw w unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, w ramach którego można sfinansować wdrożenie zasobooszczędnych i niskoemisyjnych technologii, maszyn i urządzeń.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) koncentruje się na minimalizowaniu ilości wytwarzanych odpadów oraz ich ponownego użycia dzięki procesom recyklingu. Technologie skoncentrowane na GOZ mogą dotyczyć m.in. redukcji ilości odpadów, zmniejszenia wykorzystania surowców pierwotnych, recyklingu odpadów i przygotowania ich do ponownego użycia, zwiększenia wykorzystania odpadów w procesie produkcji czy zwiększenia udziału OZE w strukturze zużycia energii.

W ramach wsparcia konsultingowego dla naszych Klientów, oferujemy przeprowadzenie audytu przy projektach w tym obszarze.